Elcentral

I vår installation av ny elcentral med automatsäkringar ingår rådgivning kring elcentralen, rivning av befintlig elcentral, montering och installation av ny elcentral enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar.

Vi hjälper dig med råd kring val av produkter till skåpet. Har du ett gammal proppskåp då kan vi byta ut den till mer moderna ”dvärgbrytare”.

Vad är skillnaden på din gamla elcentral mot en ny med automat säkringar?

Dvärgbrytaren – Är en säkrare säkring än vad proppen är. Och med det menar vi att det kan inte gå lika mycket ström i ledningarna som det kan gör om du har en proppsäkring. Det gör att kablar o.s.v som är av säkrade via automatsäkringen (dvärgbrytaren) klarar sig bättre.

Jordfelsbrytaren – En fantastik uppfinning som skyddar liv & egendom. Om en felström inträffar i din anläggning så känner jordfelsbrytaren av detta och bryter anläggningen. En väldigt billig livförsäkring som alla borde installera hemma hos sig.

Vi arbetar med dom flesta populära märken gällande elcentralen.

Elcentral Saneelektro

24/7

räddnings tjänst

Kontakta oss?

Adress: Jespersgatan 13, 214 45 Malmö

Mobil: 0760827016

E-post: info@saneelektro.se