Strömbrytare – Vägguttag

En Strömbrytare eller vägguttag för alla smaker

Strömbrytare och vägguttag är anpassade för den svenska marknaden både avseende design och säkerhet.
Alla strömbrytare följer svenska regler, säkerhetsnormer och förordringar. Det garanterar dig trygga och säkra installationer.

Dimmer

En dimmer använder en tyristor, en krets som bara släpper igenom strömmen när spänningen överskrider en viss nivå, som man ställer in med ratten på dimmern. I stället för att släppa igenom strömmen under hela svängningen i växelspänningen släpper man bara igenom den under den tid då den är som högst, resten av tiden flyter ingen ström alls. Eftersom glödtråden ändå inte hinner kylas av så snabbt som spänningen svänger, strålar den helt enkelt ut den energi som tillförs i genomsnitt. Läckströmmen i elektroniken är försumbar.

Lampan drar definitivt mindre ström om man dimmar den. Däremot minskar verkningsgraden avsevärt. Två lampor som är dimmade till 50 procent ljusstyrka drar mycket mer ström än en, men samtidigt märkbart mindre än två. Egentligen lyser en dimmad lampa inte så farligt mycket ineffektivare än en på max, den största skillnaden är ett ljuset flyttas till den osynliga delen av spektrum.

Dimbara lysrör lider inte av denna problematik. De ändrar å andra sidan inte heller färg. De flesta som dimmar ljuset är ute efter det rödare ljuset snarare än sämre belysning.

24/7

räddnings tjänst

Kontakta oss?

Adress: Jespersgatan 13, 214 45 Malmö

Mobil: 0760827016

E-post: info@saneelektro.se